Ako sa stať členom

Členom SMER-u sa môže stať každý občan Slovenskej republiky po dovŕšení osemnásteho roku. Okrem toho nesmie byť členom inej politickej strany a musí byť občiansky a trestopravne bezúhonný.

Záujemca o členstvo vyplní prihlášku, ktorú získa v každej regionálnej kancelárii SMER-u alebo v bratislavskej centrále. K nej priloží štrukturovaný životopis a zašle do príslušnej regionálnej kancelárie podľa miesta svojho trvalého bydliska.

Regionálna rada prizve záujemcu na osobný pohovor a po schválení jeho prihlášky ju postúpi predsedníctvu SMER-u, ktoré na svojom zasadnutí schváli jeho riadne členstvo a potvrdí ho vydaním preukazu.

Prihláška za člena strany SMER – sociálna demokracia nájdete TU.