Okresná organizácia Levoča

Nám. M. Pavla 28
054 01 Levoča
tel.: +421 (53) 45 101 44
mobil: +421 (907) 171 373
e-mail: ferko.j@azet.sk , smersd@zoznam.sk

Okresná rada
Štefan Rusňák – predseda

Členovia
PaedDr. Ján Ferko – podpredseda
Ing. Albert Baran
Ondrej Bartko
Ľuboš Tatranský

Aktualizované 08. 11. 2021