Okresná organizácia Levoča

Nám. M. Pavla 28
054 01 Levoča
tel.: +421 53 45 101 44
mobil: +421 907 171 373
e-mail: smersd@zoznam.sk

Okresná rada
Štefan Rusňák – predseda

Členovia
PaedDr. Ján Ferko – podpredseda
Ing. Albert Baran
Ondrej Bartko

Aktualizované 03. 01. 2023