Okresná organizácia Kežmarok

Bašťová 6
060 01 Kežmarok
tel.: +421 0903 382 185
fax: +421( 52 ) 478 2808
e-mail: smerkk@mail.t-com.sk

Okresná rada
Oľga Vilčeková – predsedníčka

Členovia
Vladimír Ochotnícky
Ing. Pavol Krigovský
PhDr. Ján Sýkora
Mgr. Bc. Jozef Matia – kooptovaný

Aktualizované 2. 3. 2022