Krajská rada strany Smer-SD

PREDSEDA KRAJSKEJ RADY

Vzdelanie: UPJŠ Prešov

Priebeh zamestnania:

1996 – 2002 – Gymnázium Dominika Tatarku Poprad

2002 – 2006 – Podtatranské osvetové stredisko Poprad

2006 – 2010 – prednosta Obvodného úradu Poprad

2007-2010 – predseda predstavenstva letisko Poprad – Tatry a.s

2010 – 2012 – poslanec výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie

2010 – 2020 – riaditeľ Popradského osvetového strediska

2010 – doteraz – poslanec NR SR

 

Bc. Libor Šalata

OKRESNÝ PREDSEDA – Vranov nad Topľou

Vzdelanie: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Prešove

Priebeh zamestnania:

2007 – 2008 – Fiberstruct Strážske

2008 – doteraz – TP2 s.r.o. Strážske

 

Róbert Tkáč

OKRESNÝ PREDSEDA – Prešov

Vzdelanie: SPŠ stavebná odbor pozemné staviteľstvo

Priebeh zamestnania:

1987 – 1991  Inžinierske stavby Košice závod 02  – ako majster a stavbyvedúci
1994 – 2001   Gasmonta Vranov nad Topľou – stavbyvedúci
2001 – 2007   Montrúr  Košice  –  stavbyvedúci
2007 – 2014   Plangas – Ľubomír Plančár – stavbyvedúci
2014 – trvá   Obec Záhradné – starosta obce

 

Michal_Luka

Mgr. Michal Lukša

OKRESNÝ PREDSEDA – Snina

Vzdelanie: SPŠ stavebná Prešov, FF UPJŠ Prešov

PU v Prešove, odbor Ekonómia a manažment podniku

Priebeh zamestnania:

1986 – 1990 – PD Brekov, stavebný technik

1990 – 1991 – AEROKLUB Kamenica, stavebný technik

1993 – 2006 – podnikateľ v oblasti stavebníctva a obchodu

2006 – 2009 – poslanec NR SR

20092012 – asistent poslanca NR SR

2012 – 2016 – poslanec NR SR

2016doteraz – SZČO

 

Jaroslav Golodžej

OKRESNÝ PREDSEDA – Sabinov

Vzdelanie: Stredná zdravotnícka škola, Prešov

Priebeh zamestnania:

1993 – 2003 – Sanas a.s., Sabinov

2003 – 2007 – Živnostník

2007 – 2010 – Falck Záchranná a.s.

2010 – 2015 – Záchranná služba Košice

2015 – doteraz – Starosta obce Uzovce

 

ing_lubos_martinak

Ing. Ľuboš Martinák

OKRESNÝ PREDSEDA – Medzilaborce

Vzdelanie: Vysoká škola lesnícka a drevárska Zvolen

Priebeh zamestnania:

1982 – 1986 – Vsl. štátne lesy Košice, závod Medzilaborce

1986 – 1993 – Vedúci Lesnej správy Medzilaborce

1993 – 2006 – Konateľ firmy Slovles Medzilaborce s.r.o.

2006 – 2016 – poslanec NR SR

2016 – 2020 – prednosta Okresného úradu Medzilaborce

 

stefan_rusk

Štefan Rusňák

OKRESNÝ PREDSEDA – Levoča

Vzdelanie: SOU Humenné

Priebeh zamestnania:

1980 – 1989 – TJ Levoča – čašník

1989 – 1993 – Jednota – vedúci predajne

1993 – 2000 – súkromný podnikateľ – SZČO

2000 – 2011 – súkromný firma – vedúci prevádzky

 

ing_peter_sokol

Ing. Peter Sokol

OKRESNÝ PREDSEDA – Stará Ľubovňa

Vzdelanie: 1974 – 1978 – Gymnázium Stará Ľubovňa

1978 – 1983 – Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre

Priebeh zamestnania:

1983 – 1990 – JRD Plavnica, vedúci úseku rastlinnej výroby

1990 – 1998 – RD Jarabina – podpredseda

1998 – 1999 – OÚ Stará Ľubovňa – referent

1999 – 2003 – SZČO

2001 – doposiaľ – poslanec PSK

2002 – doposiaľ – poslanec MsZ Stará Ľubovňa

2003 – 2009 – riaditeľ Ľubovnianského osvetového strediska

2009 – 2010 – prednosta Obvodného úradu Stará Ľubovňa

2011 – 2012 – riaditeľ Ľubovnianského osvetového strediska

2012 – 2020 – Okresný úrad Stará Ľubovňa – prednosta

Iné aktivity:

šport, cestovanie, kultúra, regionálna politika a samospráva

 

PaedDr. Peter Šuca

OKRESNÝ PREDSEDA – Poprad

Vzdelanie: UPJŠ Prešov

Priebeh zamestnania:

1996 – 2002 – Gymnázium Dominika Tatarku Poprad

2002 – 2006 – Podtatranské osvetové stredisko Poprad

2006 – 2010 – prednosta Obvodného úradu Poprad

2007- 2010 – predseda predstavenstva letisko Poprad – Tatry a.s

2010 – 2012 – poslanec výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie

2010 – 2020 – riaditeľ Popradského osvetového strediska

2010 – doteraz – poslanec NR SR

 

PaedDr. Michal  Lipinský

OKRESNÝ PREDSEDA – Stropkov

Vzdelanie: 1955 – 1958 – Gymnázium  Svidník

1958 – 1960 – Vyššia  pedagogická škola  v Prešove

1971 – 1977 – Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského Bratislava

1986 – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Pedagogická fakulta v Prešove

Priebeh zamestnania:

1962 – 1980 – Stredná poľnohospodárska technická škola v Stropkove – učiteľ

1980 – 1992 – Stredné odborné učilište strojárske vo  Svidníku – riaditeľ

1992 – 2002 – Gymnázium Stropkov –  zástupca riaditeľa

2002- doteraz – Dôchodca

 

Oľga Vilčeková

OKRESNÁ PREDSEDNÍČKA – Kežmarok

Vzdelanie: – SPŠT Ružomberok

Priebeh zamestnania:

1983 – 1985 – Tatraľan,š.p.Kežmarok – návrhárka

1985 – 1987 – OV SZM Poprad – politický pracovník

1987 – 1990 – ÚV SZM Bratislava – politický pracovník

1990 – 1992 – Tatraľan,a.s..Kežmarok – laborant

1999 – 2001 – SZČO

2001 – 2009 – ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – ATP

2010- 2012 – KR PZ Prešov – ATP

2012 – 2016 – SZČO

2016- doteraz – Mesto Kežmarok – ATP

 

Mgr_jana_valova

PhDr. Jana Vaľová

OKRESNÁ PREDSEDNÍČKA – Humenné

Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite

Priebeh zamestnania:

1992 – podnikateľská činnosť v oblasti poskytovania služieb

2000 – vstup do politiky, členka a okresná predsedníčka strany SMER-SD

2005 – 2013 – poslankyňa PSK

2007 – 2010 – poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Humennom

2010 – 2018 – primátorka mesta Humenné

2006 – doposiaľ –  poslankyňa NR SR

Ing. Mária Hankovská

OKRESNÁ PREDSEDNÍČKA – Bardejov

Vzdelanie: 1973 – 1977 – SPŠ Chemická, Svit

1977 – 1982 – SVŠT Chemická fakulta, Bratislava

Priebeh zamestnania:

1982 – 1997 – JAS š.p. – technológ výroby, vedúca výroby

1997 – 2006 – vedúca TB tlačiarne Bardejov

2006 – 2010 – prednostka Okresného úradu životného prostredia Bardejov

2011 – 2012 –  finančný poradca

2012 – 2013 – prednostka Okresného úradu životného prostredia Bardejov

2013 – doposiaľ – vedúca odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Bardejov

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *