Okresná organizácia Svidník

Sovietskych hrdinov 200, AB
089 01 Svidník
Mgr. Martin Gonšenica – okresný administrátor
tel.: +421 949770242
email: margon1@centrum.sk

Okresná rada
Mgr. Mikuláš Krajkovič, MBA – predseda

Členovia
Mgr. Rozália Fuzeriová
PhDr. František Pochanič
Juraj Petný
Ján Božík
Mgr. Ivana Ivančová
Mgr. Ján Rubis
Ing. Mgr. Jaroslav Kušnír, MBA
PaedDr. Branislav Baran, MBA.
RSDr. Michal Varcholík
PaedDr. Adrián Labun
Mgr. Štefan Kocúr