Okresná organizácia Prešov

Bayerova 1/B
080 01 Prešov
tel: + 421 51 77 22 612
Miriam Crescini – okresná administrátorka
e-mail: okrespo@strana-smer.sk

Okresná rada
Ing. Ľubomír Červeňák – predseda

Členovia
Ing. František Vaško – podpredseda
Ing. Vladimír Uram
Margaréta Gajdošová
Kvetoslav Hudák
JUDr. Peter Vrabec – kooptovaný
Ing. Emil Roháč – kooptovaný

Aktualizované 02. 03. 2023