Okresná organizácia Medzilaborce

Andyho Warhola 195/28
068 01 Medzilaborce
mobil: +421 905 707 650
e-mail : smersdml@gmail.com

Okresná rada
Ing. Ľuboš Martinák – predseda

Členovia
PhDr. Vladimír Kokuľa – podpredseda
Miloš Petruňo
Mgr. Vasiľ Bomberovič
Mária Ufnárová
Ing. Peter Tričák

Aktualizované 04. 04. 2023