Okresná organizácia Bardejov

Dlhý rad 16
085 01 Bardejov
tel.: +421 ( 54 ) 474 62 37, +421 ( 904 ) 626 331
e-mail: smer.bj@centrum.sk

Okresná rada
Ing. Mária Hankovská – predsedníčka

Členovia
Ing. Miroslav Bujda
Ing. Miroslav Grus
Mgr. Martin Jutka
Ján Nagajda
Ing. Jozef Pavličko
Ing. Alexander Šoth
Ing. Viliam Holeva
Ján Zuščin, kooptovaný