Okresná organizácia Stará Ľubovňa

Nám. gen. Štefánika 4
064 01 Stará Ľubovňa
tel: 052/428 60 32
mobil: 0905/549 875
e-mail : smer.lubovna@gmail.com

Okresná rada
Ing. Peter Sokol – predseda
Ing. Michal Drobňák – podpredseda

Členovia
Ing. Juraj Jedinák
Rastislav Grich
Ing. Martin Karaš
PhDr. Edita Oláhová
PaedDr. Klaudia Satkeová
Bc. Maroš Kočiš
MUDr. Peter Bizovský, MPH
PaedDr. Alžbeta Chamillová