Okresná organizácia Humenné

Lipová 20
066 01 Humenné
tel: +421 57 775 01 90
fax: +421 57 775 01 90
mobil: +421 905 935 544
e-mail: okreshe@strana-smer.sk

Okresná rada
PhDr. Jana Vaľová – predsedníčka

Členovia
Mgr. Marta Helemiková
Mgr. Daniel Gavulič

Aktualizované 10. 11. 2021