Okresná organizácia Snina

Študentská 1442- hl. Pošta
069 01 Snina
Diana Lukáčová – okresná administrátorka
mobil: +421 908 489 700
tel: +421 57 762 12 54
e-mail: okressv@strana-smer.sk

Okresná rada
Mgr. Michal Lukša, MBA – predseda

Členovia
Ladislav Ladomirjak – podpredseda
Ing. Vladislav Kočan
Ing. Jaroslav Matis
Ing. Daniel Roško
Dominik Drevický – kooptovaný
Michal Vohár – kooptovaný

Aktualizované 19. 06. 2023