Kežmarok

Bielak

JUDr. Štefan Bieľak
primátor mesta Spišská Belá

Záľuby
práca s ľuďmi, šport – najmä futbal, hokej, bedminton, cykloturistika
Prečo mám rád región, kde žijem
V prvom rade preto, lebo som sa tu narodil a mám tu svoje korene ja i moja rodina –
miesto, kam patrím. V druhom rade preto, lebo tu žijú priatelia a známi, teda ľudia,
ktorých mám rád a na ktorých mi záleží. Rovnako aj preto, lebo sa tu dobre cítim. Ale
najmä je to môj rodný kraj, v ktorom vidím priestor aj vlastným pričinením – realizáciou
mnohých projektov a aktivít pomôcť tomu regiónu.

Harabin

Ing. Jozef Harabin
primátor mesta Spišská Stará Ves

Záľuby
turistika, cyklistika, lyžovanie, poľovníctvo, príroda
Prečo mám rád región, kde žijem
V regióne Zamaguria, v okrese Kežmarok, som sa narodil. Okrem obdobia
stredoškolského a vysokoškolského štúdia som v ňom aj žil. Každý človek musí niekam
patriť. V mojom prípade som zapustil korene do svojho rodného kraja, ktorý mám
nadovšetko rád. Nádherná, v mnohých prípadoch civilizáciou nedotknutá príroda, tvrdí,
húževnatí, nepoddajní, pracovití ľudia, život v svojráznych obciach pri zachovávaní
mnohých kultúrnych a historických hodnôt. Spojenie mnohých tvárí v podobe Vysokých
Tatier, Pienin, rieky Dunajec, nekonečných lesov a špecifickej poľnohospodárskej
činnosti.

Slovik

MUDr. Pavol Slovík
lekár

Záľuby
poľovníctvo, šport
Prečo mám rád región, kde žijem
V regióne pod Tatrami sa narodila celá moja rodina, aj ja. Tu som vyrastal a trávim s
rodinou celý svoj život. Je tu krásna príroda, kultúrne pamiatky, je to kraj s bohatou
históriou. Tu, pod Tatrami, sa cítim dobre.