Levoča má zimný štadión

Mesto Levoča malo nekrytý zimný štadión do roku 2009 s dlhoročnou tradíciou ľadového hokeja.
Vo februári 2011 sa mala vo Vysokých Tatrách, Levoči a Kežmarku konať deaflympiáda, najväčšie svetové športové podujatie sluchovo postihnutých športovcov.
Výbor deaflympiády mal zabezpečiť finančné prostriedky na novú výstavbu Zimného štadióna v Levoči. Preto sa začalo so stavbou nového zimného štadióna. Ten pôvodný bol zbúraný. Mesto do výstavby investovalo 300 tisíc eur. Peniaze od výboru deaflympiády neprichádzali. Práce na zimnom štadióne boli zastavené. Rozostavaný zimný štadión chátral do roku 2014. Vďaka miliónovej dotácii z Úradu vlády SR sa opäť začalo s výstavbou, ktorú zabezpečoval bývali primátor mesta Miroslav Vilkovský (SMER – SD). Mesto prispelo sumou 842 tisíc eur. Slávnostné otvorenie zimného štadióna – tréningovej haly sa konalo 30. septembra. Ľadovú plochou o rozmeroch 28×58 m ,celkové rozmery haly 32×72 m, odovzdali do užívania predseda vlády Robert Fico a prezident SZĽH Igor Nemeček. Zimný štadión bude slúžiť pre hokejové tímy, žiakov základných a stredných škôl, na tréningy a zápasy v hokeji, občanov a na organizovanie spoločenských podujatí v meste.