MDŽ aj v Giraltovciach

Medzinárodný deň žien sa oslavoval i v meste Giraltovce. Zúčastnili sa ho poslanci NR SR Stanislav Kubánek a Mikuláš Krajkovič, primátor mesta Ján Rubis a ďalší pozvaní hostia.

Pre prítomné ženy bol pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci tunajšej ZUŠ, ZŠ, SZŠ  a zoskupenie mladej ľudovej skupiny Čavargoše. V závere každá žena dostala kvetinu k svojmu sviatku a my i touto cestou želáme všetkým ženám aby sa im darilo nielen počas sviatku MDŽ, ale počas celého roka.

Fotogaléria MDŽ v Giraltovciach – kliknite