Sedem krajských knižníc dostalo stotisíc eur na nákup kníh

Finančné šeky v celkovej sume stotisíc eur si 1. marca v Knižnici P. O. Hviezdoslavova (KPOH) v Prešove prevzali riaditelia siedmich knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy. Pri príležitosti otvorenia Týždňa slovenských knižníc im šeky odovzdal predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.

Finančné prostriedky medzi knižnice rozdelili podľa ich veľkosti a počtu čitateľov. Najviac finančných prostriedkov – 25 tisíc eur, preto získala práve prešovská knižnica. „Tešíme sa za našich čitateľov, že môžeme nakúpiť viac kníh a z jednotlivých titulov aj viac exemplárov. Verím, že čitatelia budú spokojní,“ uviedla riaditeľka KPOH Marta Skalková.

Dodala, že konkrétne tituly kníh vyberajú z najnovších edičných plánov vydavateľstiev, ale aj podľa prieskumu, ktorý robia medzi svojimi čitateľmi. „Knižnice sú už nielen miestom výpožičky kníh, ale organizujeme i množstvo komunitných podujatí, kde sa vytvárajú podstatné vzťahy,“ povedala Skalková. Dôkazom bol i kultúrny program, v ktorom sa predstavili úspešní recitátori z Prešova, klub bylinkárov pôsobiaci v prešovskej knižnici či spevácke trio Tropar fungujúce pri Podduklianskej knižnici vo Svidníku.

V rámci Týždňa slovenských knižníc prešovská knižnica založila mobilnú knižnicu pre 150 klientov Domova dôchodcov na Cemjate. „Budeme im tam dodávať súbory nových kníh s tým, že knižnicu si budú viesť samotní seniori,“ dodala M. Skalková. Otvorenie sa bude konať 4. marca.

Vo štvrtok 3. marca predstavia novinku aj v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove n/Topľou, kde sa práve po vzore prešovskej knižnice rozhodli zriadiť samoobslužnú staničnú knižnicu. Vo vestibule železničnej stanice nechala knižnica vyrobiť knižničné regály, kam umiestni vyradené knihy. „Výpožička je veľmi jednoduchá. Funguje na princípe vezmi knihu – vráť knihu. To znamená, že aj bez čitateľského preukazu, ak sa čitateľ začíta, môže si vziať knihu do vlaku a môže ju vrátiť v inej staničnej knižnici, prípadne môže táto kniha aj cestovať. Nádejame sa, že vzniknú aj zaujímavé príbehy kníh, ktoré do nich budú ľudia na ich cestách zapisovať,“ prezradila riaditeľka knižnice Emília Antolíková.

Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa v tomto roku koná už po 17-ty krát, potrvá do 6. marca.