Staň sa poslancom Prešova

SMER – Sociálna demokracia, okresná organizácia v Prešove vytvorila pre dvoch študentov vysokej školy priestor ako zmeniť, ovplyvniť a podieľať sa na chode mestskej samosprávy a priestor pre ich politickú realizáciu na komunálnej úrovni v treťom najväčšom meste na Slovensku.

V komunálnych voľbách, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014, SMER – SD  vyčlení dve miesta na svojej kandidátnej listine. Tie budú určené pre vysokoškolákov s trvalým pobytom v meste Prešov. Rozhodla o tom na svojom rokovaní Okresná rada SMER – SD v Prešove. Na tlačovej besede 18. augusta o tom informovali Svetlana Pavlovičová, okresná predsedníčka SMER-u a Ľubomír Červeňák, podpredseda OR SMER – SD v Prešove. „V komunálnej politike mi chýbajú mladí ľudia. Ich pohľad na život v krajskom meste, na priestor kde žijú. To bol dôvod na takúto výzvu pre študentov vysokých škôl,“ uviedla Svetlana Pavlovičová, okresná predsedníčka  a zároveň poslankyňa NR SR a pokračovala.„Smer je otvorenou stranou a my vnímame záujem mladých ľudí o politiku. Komunálna politika je priestorom pre študentov zapojiť sa do verejného diania. Je to príležitosť ako môžu naštartovať svoju politickú kariéru.“ Na jej slová nadviazal podpredseda OR SMER – SD v Prešove Ľubomír Červeňák. „Mladí majú priestor urobiť niečo pozitívne pre svoje mesto. Verím, že študenti našu výzvu príjmu a bude z čoho vyberať. Chceme aj trocha omladiť poslanecký zbor a motivovať mladých ľudí.“ Zaujímavou skúsenosťou pre úspešných vysokoškolákov bude aj absolvovanie celej volebnej kampane za poslancov do MsZ v Prešove.

Výzva pre vysokoškolákov s trvalým bydliskom v Prešove

Poznáš svoje okolie, problémy lokality kde žiješ ty a tvoja rodina?

Máš návrhy a nápady na zlepšenie života v meste?

Prinesieš nový pohľad a vietor do života krajského mesta?

Chceš komunikovať s ľuďmi a prezentovať svoje názory?

Chceš niečo urobiť pre Prešov?

Ak si odpovedal ANO je to šanca pre teba.

Pošli nám svoj pohľad na život v meste, návrhy a spôsoby na zlepšenie občianskeho, ekonomického, spoločenského, kultúrneho či športového života v maximálnom rozsahu – dve strany A4, písané na PC.

Podmienky ponuky

Termín začiatku výzvy: 14. august 2014

Termín ukončenia výzvy: 2. september 2014 (rozhodujúci je dátum doručenia)

Vyhodnotenie: 10. september 2014

Trvalý pobyt v meste Prešov

Študent/študentka vysokej škole

Bezúhonnosť

Platný občiansky preukaz minimálne do 31. decembra 2014

Slovenská štátna príslušnosť

Vek do 26 rokov

Doklady, ktoré je potrebné zaslať spolu s ponukou

Fotokópiu alebo scan potvrdenia o návšteve VŠ, občiansky preukaz obojstranne.

Čestné prehlásenie o dobrovoľnom poskytnutí potvrdení a fotokópií dokladov pre účely overenia totožnosti a dodržania podmienok uchádzačom.

Súhlas so zverejnením ponuky v prípade vybraných študentov.

Spôsob doručenia výzvy

e-mailom:

okressmer@snv.sk

poštou:

Okresná organizácia strany Smer – SD Prešov

Bayerova 1

080 01 Prešov

E-mail alebo obálku označte heslom „Staň sa poslancom Prešova“