Svidník vyjadril podporu

V piatok 25. októbra sa volebný tím Petra Chudíka presunul za voličmi do okresu Svidník. A bolo cítiť akú veľkú tu má predseda kraja podporu. Zaplnené námestie centra mesta, vyše 1500 ľudí, sa výborne bavilo pri hudobných vystúpeniach. Predseda kraja hneď na úvod svojho vystúpenia uviedol, že v meste pod Duklou je ako doma. Peter Chudík spoločne s troma kandidátmi na poslancov – Milanom Cocuľom, Petrom Pilipom a Jánom Rubisom, predstavili zámery na nasledujúce volebné obdobie.

Pozrite si krátke video z mítingu – Svidník

Fotogaléria