Takmer 16 miliónov eur na podporu športu, Chudík: Postavili sme nové telocvične i multifunkčné ihriská

Prešovský samosprávny kraj (PSK) vyhlasuje najúspešnejších športovcov regiónu od roku 2002. Je to už 13 rokov, čo krajská samospráva morálne oceňuje tých, ktorí reprezentujú svoje kluby, mestá, ale i región na rôznych športových podujatiach nielen v Európe, ale na celom svete. O tom, čo reálne robí Prešovský kraj pre podporu a rozvoj športu, hovoríme s predsedom PSK Petrom Chudíkom. 

Čo konkrétne samosprávny kraj urobil pre šport v našom regióne? Ako ho podporil?

Mám zosumarizované naše aktivity od roku 2004 do roku 2015 a zistil som, že za toto obdobie dal Prešovský samosprávny kraj na šport 14,9 milióna eur. Mám na mysli investície predovšetkým na stredných školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. V kraji spravujeme 79 stredných škôl a mnohým sme zlepšili situáciu v športovej oblasti. Tieto finančné prostriedky sme použili na rekonštrukcie telocviční – predovšetkým opravu striech, fasád, tepelné hospodárstvo, zateplenie, výmenu okien, paluboviek, prestavbu a dostavbu tribún.

Mnohé školy však telocvične vôbec nemajú…

Za uplynulé roky sa nám podarilo zabezpečiť – kúpiť alebo postaviť, úplne nové telocvične pre viacero stredných škôl v kraji. Spomeniem Gymnázium v Sabinove, Strednú pedagogickú školu v Levoči, Obchodnú akadémiu v Starej Ľubovni, Gymnázium v Poprade, Hotelovú akadémiu v Prešove, stredné odborné školy na Garbiarskej ulici v Kežmarku a na Košickej ulici v Prešove. Dnes tieto športové stánky využívajú nielen študenti našich škôl, ale slúžia na organizovanie mnohých športových podujatí v mestách. Vybudovali sme tiež multifunkčné ihriská v Medzilaborciach, Poprade, Bardejove, Giraltovciach i vo Svidníku.

To všetko sa zrealizovalo len na školách v pôsobnosti kraja?

Áno. V minulom roku sme v oblasti športu však začali viac spolupracovať s mestami, ktoré prejavili záujem. Formou združenej investície kraj poskytol financie na výstavbu ihrísk s umelým povrchom vo Vysokých Tatrách, v Snine a Starej Ľubovni. Aj vďaka podpore vlády SR a finančnému príspevku 200 000 eur sme sa rozhodli vstúpiť do ďalšej významnej združenej investície – ide o výstavbu tréningovej športovej haly s umelou plochou v Prešove. Celková investícia, na ktorej pracujeme so súkromným partnerom, dosahuje 1,4 milióna eur. A na záver by som rád spomenul ďalší takmer milión eur. Toľko predstavujú financie, ktorými sme podporili rôzne športové kluby a aktivity v kraji prostredníctvom našich grantových schém.

Aj keď to teda nie je na prvý pohľad zrejmé, použili sme 15,9 milióna eur na výstavbu športovísk a na podporu športových aktivít v kraji. Verím, že sme aj takýmto spôsobom aktívne prispeli k rozvoju masového športu.