Novozvolení poslanci VÚC 2017

Bardejov

MUDr. Boris Hanuščak
MUDr. Boris Hanuščak, lekár

Humenné

MVDr. Ján Ferko
MVDr. Ján Ferko, veterinárny lekár

Levoča

Mgr. Miloslav Repaský
Mgr. Miloslav Repaský, pedagóg

Medzilaborce

Adrián Kaliňák
Ing. Adrián Kaliňák, projektový manažér

Poprad

MUDr. Martin Lajoš
MUDr. Martin Lajoš, lekár, primár oddelenia úrazovej chirurgie a JIS

Prešov

PhDr. Jozef Kičura
PhDr. Jozef Kičura, riaditeľ

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Okresný úrad – vedúci odboru starostlivosti o ŽP

Stará Ľubovňa

Ing. Peter Sokol
Ing. Peter Sokol, prednosta okresného úradu

Svidník

Peter Pilip
Peter Pilip, podnikateľ