R. FICO VYZÝVA PREZIDENTKU SR, ABY
MATOVIČOVE ŠIALENSTVO ZASTAVILA. MÁ NA TO MOŽNOSTI V ÚSTAVE

Názor strany SMER – sociálna demokracia na plošné testovanie je dnes
už určite všeobecne známy. Testy, ktoré naň majú byť použité
sú nedostatočné, celý priebeh je nedostatočne pripravený, a nie je
za tým nič iné ako kšeft s testami, ktorý pripravila vláda Igora
Matoviča.

Máme tu však aj závažnejší, ústavný problém. Pri vyhlásení
núdzového stavu bolo vyčlenených 1500 vojakov, na plošné
testovanie ich bolo vyčlenených 8 tisíc. Vojaci už boli pri
testovaní na Orave a v Bardejove. Niet žiadnych dôvodov pochybovať,
že toto nasedenie vojakov je v príkrom rozpore s Ústavou SR a
príslušnými ústavnými zákonmi.

Ústavný zákon o bezpečnosti štátu, v takej situácii, akou je
núdzový stav, hovorí, že je to len prezidentka SR, ktorá môže na
návrh vlády nariadiť použitie armády a vojakov. Preto sa pýtam,
kde je návrh vlády a kde je rozhodnutie prezidentky SR, že vojaci
boli nasadení podľa článku 5. ústavného zákona o bezpečnosti
štátu? Žiadna takáto dokumentácia totižto neexistuje. Vláda o tom
rozhodla len obyčajným uznesením, čo je v rozpore s Ústavou SR.

Môže sa stať, že cez plošné testovanie bude stáť na odberných
miestach takmer 8 tisíc vyčlenených vojakov, ktorých prítomnosť na
testovaní bude v rozpore s ústavou. Preto, ak by som bol dnes
prezidentom SR, tak by som toto šialenstvo okamžite zastavil. Pretože
len prezident má právo povedať, či tam vojaci zajtra môžu byť,
alebo nemôžu.

Rozhodnutie vlády, ktoré nás motivovalo preskúmať ústavný rámec
veci, je pozvanie 50 vojakov rakúskej armády na územie Slovenskej
republiky bez zapojenia NR SR. Vláda opäť obišla ústavu a len na
základe obyčajného zákona o ozbrojených silách pozvala cudzích
vojakov pomáhať s akousi „humanitárnou situáciou“. Na Slovensku
však žiadna humanitárna situácia nie je. Zneužiť zákon takýmto
spôsobom znamená vytvorenie precedensu, na základe ktorého si zajtra
Matovič môže zmyslieť a pozvať na územie Slovenskej republiky 20
tisíc amerických vojakov, aby pomohli s „humanitárnou“ situáciou.


Pre stranu SMER – SD je takéto správanie vlády absolútne
neprijateľné. O pozvaní cudzích vojsk na územie SR môže
rozhodnúť jedine Národná rada SR a nie vláda, ktorá sa ani
neunúvala obrátiť parlament. Zajtrajšia prítomnosť rakúskych
vojakov na slovenskom území bude v tomto prípade ďalším, jasným
porušením ústavy.

Obraciam sa preto na pani prezidentku. Môžete celé toto šialenstvo
zastaviť. Máte na to možnosti v Ústave SR. Je trestuhodné, že sa
na Vás, ako na vrchného veliteľa ozbrojených síl, neobrátili a
opäť Vás obišli.

odkaz na video:
https://www.facebook.com/robertficosk/videos/2659128654401571 [1];

https://www.youtube.com/watch?v=3lyFhUeIuzM&t=7s [2]

tlačový odbor strany SMER – sociálna demokracia