Kandidát na predsedu PSK zadefinoval svoje priority „Za mňa hovoria výsledky práce, nie sľuby“

Peter Chudík je kandidátom na predsedu Prešovského samosprávneho kraja za koalíciu strán SMER – SD, Náš kraj a Strana moderného Slovenska. V utorok 1. októbra predstavil svoj volebný program a zároveň zhodnotil svoje doterajšie pôsobenie na pozícii šéfa krajskej samosprávy.

Uchádzať sa o dôveru voliča vo voľbách chce Peter Chudík na základe svojej doterajšej práce a výsledkov. Kraj má podľa župana dobre naštartované hospodárenie, maximálne využíva možnosti, ktoré ponúkajú európske fondy a kraj sa postupne modernizuje.„Chcem stavať na tom, že Prešovský samosprávny kraj je najlepšie hospodáriacim krajom zo všetkých krajských samospráv. Boli sme úspešní v čerpaní štrukturálnych fondov. Pred nami sú ďalšie výzvy, ktoré vznikli v treťom volebnom období a je ich potrebné dotiahnuť,“ uviedol kandidát na post predsedu PSK Peter Chudík a pokračoval: „Rovnako sme maximálne využili možnosti v čerpaní finančných zdrojov v rámci cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráce, kde sme vyčerpali maximálne možný finančný objem, teda 100%.“V tomto trende chce v prípade zvolenia doterajší predseda PSK pokračovať a uviedol niekoľko príkladov a možností: „Cieľom je naštartovať nové programovacie obdobie a čerpanie finančných zdrojov z EÚ. Prešovský samosprávny kraj bude spolu s Úradom vlády SR spravovať Nórsky finančný mechanizmus. Je tu veľký projekt ELENA, ktorý ráta s využívaním zelenej energie pre organizácie v pôsobnosti PSK a 15 miest v kraji. Sme jediný samosprávny kraj, ktorý takýto projekt ide realizovať.“

Peter Chudík sa dotkol aj stále diskutovanej témy a to stavu ciest a komunikácií na území kraja. Kraj spravuje cesty 2. a 3. triedy a to v dĺžke 2500 km. Pri preberaní týchto ciest od štátu bola takmer polovica z nich v havarijnom stave a pre zlý technicky stav hrozilo uzatvorenie siedmich mostov. „Cesty v kraji prešli a stále prechádzajú rozsiahlou modernizáciou a obnovou. Riešili sme to cez PPP projekty, Európsku investičnú banku, štrukturálne fondy. Stále to riešime z vlastných zdrojov a nezadlžujeme kraj. Pritom sme do ciest investovali viac ako 150 miliónov eur. Nešli sme do žiadnych pôžičiek,“ uviedol Peter Chudík a dodal: „Stále to budem takto riešiť, aby sme nezadlžovali kraj.“ Podľa Petra Chudíka kraj prispel aj k zlepšeniu dopravnej situácie na cestách prvej triedy a diaľnic. „Dovolím si tvrdiť, že aj zásluhou kraja sa dnes stavia na úseku diaľnice Fričovce – Beharovce, kde sa využili kohézne fondy. A čo sa týka rýchlostnej cesty R4, je potrebné povedať, že každý variant je lepší ako žiadny.“

Prešovský kraj má dobre rozbehnutý podľa doterajšieho župana aj rozvoj cestovného ruchu, pretože kraj má čo návštevníkom ponúknuť. „Kraj pripravuje množstvo produktov a projektov – spomeniem napríklad 7 divov PSK, tradičné chute kraja, honba za podkladmi, dovolenka v PSK a ďalšie. To prispieva k reklame a pozitívnej propagácii kraja. Samozrejme, súčasťou tejto témy je aj podpora kultúry, budovanie cyklistických chodníkov, či obnova cestnej siete – to s tým súvisí. Zriadili sme krajskú organizáciu cestovného ruchu, ktorá v kooperácii s oblastnými organizáciami cestovného ruchu prispieva k rozvoju turizmu.“

Kraj modernizuje aj školy. Do jeho zriaďovateľskej pôsobnosti patrí dnes 83 stredných škôl a zariadení. Niektoré z nich prešli aj racionalizáciou. „Kto sa dnes pozrie na školy, vidí ako sa modernizujú. V oblasti školstva chceme reagovať na požiadavky trhu práce. No nevyhneme sa ani ďalšej racionalizácii. Musíme zohľadňovať demografický vývoj na Slovensku,“ skonštatoval kandidát Peter Chudík: „Školy sú dnes v ďaleko lepšom stave ako keď sme ich prevzali do našej kompetencie.“ V svojich zámeroch má Peter Chudík aj podporu národnostných menšín.

Počas volebnej kampane sa chce Peter Chudík stretávať s ľuďmi, rozprávať sa o tom, čo kraj dokázal zrealizovať a čo krajskú samosprávu čaká. Náklady na volebnú kampaň by nemali presiahnuť sumu 30 tisíc eur. Kandidát na post predsedu PSK chce dodržiavať zákon a kampaň začne 22. októbra podvečer v Poprade a vyvrcholí v krajskom meste Prešov 6. novembra. „V období volebnej kampane máme čas, kedy spomíname na svojich blízkych zosnulých a budeme rešpektovať obdobie dušičiek. Postupne navštívim každé okresné mesto a chcem sa priamo stretávať s ľuďmi,“ povedal Peter Chudík a na záver zhrnul svoje posolstvo voličom. „Sme najlepšie hospodáriaci kraj, nie sme zadlžení. Za 12 rokov môjho pôsobenia je za mnou vidieť výsledky. Ja voličom nesľubujem, čo nemôžem splniť. Ponúkam im výsledky svojej práce.“

Všetky informácie a volebný program nájdu obyvatelia a voliči na webovej stránkewww.peterchudík.sk, ktorá bude funkčná v priebehu budúceho týždňa.

Pozrite si záznam z tlačovej besedy kandidáta na predsedu PSK Petra Chudíka – kliknite.

Kandidát na predsedu PSK zadefinoval svoje priority