Kytica vďaky a pesničky Petra Stašáka

Také boli oslavy MDŽ strany SMER-SD v Prešove. Ženy si zaslúžia obrovské poďakovanie. Príležitosťou povedať im to bývajú oslavy Medzinárodného dňa žien. Okresná organizácia SMER-SD v Prešove už tradične, tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku pripravila pre nežné pohlavie príjemné spoločenské stretnutie. Tohtoročným oslavám prialo aj krásne slnečné počasie. Preplnené hľadisko veľkej scény DJZ tlieskalo miláčikovi žien, charizmatickému spevákovi Petrovi Stašákovi a aj skvelému moderátorovi Pavlovi Mihaľákovi.

V úvode podujatia zablahoželal ženám, matkám a babkám okresný podpredseda Okresnej organizácie SMER-SD v Prešove Ing. Ľubomír Červeňák. Zároveň odovzdal kyticu a zablahoželal k sviatku žien poslankyni NR SR a okresnej predsedníčke strany SMER-SD v Prešove Ing. Svetlane Pavlovičovej. Tá tiež vo svojom vystúpení všetkým prítomným ženám zaželala k sviatku MDŽ len to najlepšie.

Kyticu vďaky a ocenenie odovzdal dlhoročnej aktívnej členke SMERU –SD v Prešove Anne Škodovej poslanec Prešovského samosprávneho kraja a Prednosta Okresného Úradu v Prešove Mgr. Emil Chlapeček. Anna Škodová je dlhoročná aktívna členka Únie žien v Prešove, bývala predsedníčka Zväzu protifašistických bojovníkov v Prešove.

Ing. Svetlana Pavlovičová, poslankyňa NR SR a okresná predsedníčka SMER-SD v Prešove