MDŽ vo Svidníku

Poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič si už tradične i v tomto roku uctil ženy počas ich sviatku MDŽ. Navštívil základné a materské školy v meste rovnako tak i ženy Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svidníku. Každú obdaril kvetinou a zároveň im zaželal, aby boli zdravé, šťastné a milované nielen v tento deň, ale počas všetkých dní ich života.