Memorandum s Jednotou dôchodcov Slovenska

Memorandum medzi Prešovským samosprávnym krajom (PSK) a Jednotou dôchodcov na Slovensku (JDS) podpísali 26. februára predseda PSK Peter Chudík a predseda krajskej organizácie JDS v Prešove Pavel Guman. Od memoranda očakávajú zlepšenie života seniorov v našom kraji.

„Jednota dôchodcov a krajská samospráva už dnes spolupracujú pri organizovaní kultúrno-spoločenských a športových podujatí na území kraja, ale aj pri vzdelávaní seniorov, predovšetkým v knižniciach. Tam špeciálne realizujeme množstvo aktivít pre našich seniorov, ako tréningy pamäti či kurzy,“ skonštatoval P. Chudík. Jednota dôchodcov je početná organizácia, ktorá v regióne zastupuje vyše osemtisíc seniorov.

Ako potvrdil P. Guman, „podpísanie memoranda je len vyvrcholením tej našej doterajšej spolupráce a dokumentuje, že v budúcnosti chceme spoluprácu ešte vylepšiť a dosiahnuť zlepšenie života seniorov v Prešovskom samosprávnom kraji.“

Jednota dôchodcov na Slovensku organizovaním dobrovoľnej činnosti vedie starších ľudí k vzájomnej pomoci. Spolupracuje so samosprávou, pomáha vytvárať podmienky sebarealizácie, podporuje kultúrnospoločenské a športové aktivity. Jedným z novopripravovaných podujatí je napríklad Babička kraja.