V Prešove otvorili štvrté Centrum odborného vzdelávania a prípravy

V Prešove dnes slávnostne otvorili Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie pri Spojenej škole na Ulici Ľ. Podjavorinskej. Ide o štvrté centrum v Prešove. Sumu 100 tisíc eur na jeho vybudovanie poskytol zriaďovateľ – Prešovský samosprávny kraj. „Škola kúpila kvalitné stroje, na ktorých sa budú študenti učiť,“ potvrdil po otvorení predseda PSK Peter Chudík.

„Snívame o tom už desaťročia,“ neskrýval radosť riaditeľ školy Anton Muška. Ako dodal, „máme partnera, o akom môžu mnohí len snívať. Centrum budujeme už rok. Náklady na jeho vybudovanie vrátane úprav dosiahnu 200 000 eur.“ Ako doplnil výkonný riaditeľ spoločnosti Spinea Ľubomir Bezák, „po podpise zmluvy koncom novembra som neveril, že sa stihne tak rýchlo otvoriť.“

Centrum vytvorí optimálne podmienky na prax pre žiakov. Ako zdôraznil riaditeľ Spojenej školy, veľké očakávania majú od nového študijného odboru mechanik – nastavovač, „ktorý bude zahŕňať všetky požiadavky výrobnej spoločnosti.“ Spoločnosť Spinea bude škole pomáhať pri nábore žiakov. „Zároveň sme spolu so školou definovali obsah odboru, aby vyhovoval požiadavkám praxe. Spolupracovali sme pri výbere hardvéru i softvérového vybavenia. Samozrejme, ponúkame možnosť praxe pre študentov a zároveň sme sa zaviazali poskytnúť v rámci rôznych aktivít škole ročne cca 20 000 eur,“ priblížil formu partnerstva výkonný riaditeľ spoločnosti Spinea Ľubomír Bezák.

V súčasnosti spoločnosť SPINEA zamestnáva 470 zamestnancov. Firma v rokoch 2012 – 2015 investovala do rozširovania výroby viac ako 20 miIiónov eur a produkty exportuje do 34 krajín sveta. Spinea výhľadovo do desiatich rokov plánuje zvýšiť počet pracovníkov na 600 – 800. „Je to dlhodobá stratégia, na ktorú sa potrebujeme kvalitne pripraviť, aby sme mali postupne k dispozícii vysoko kvalifikovaných pracovníkov,“ vysvetlil Ľ. Bezák.

Prešovský samosprávny kraj venuje odbornému vzdelávaniu v posledných rokoch zvýšenú pozornosť. V kraji dnes pracuje sedem centier odborného vzdelávania, novootvorené je ôsme.