Oslavy 1. mája v Starej Ľubovni

V nedeľu 1. mája 2016 zorganizovala Okresná organizácia SMER- SD v Starej Ľubovni v spolupráci s mestom Stará Ľubovňa podujatie pri príležitosti osláv 1. mája.

V rámci programu vystúpili detský folklórny súbor Kečera z obce Jakubany a ochotnícke divadlo Baronetta zo Starej Ľubovne. Program bol smerovaný najmä detskému divákovi, čo ocenili rodičia a starí rodičia. Prvomájové stretnutie sa realizovalo v Parku gen. Štefánika a pritiahlo viac ako 350 účastníkov.