Prešov: Starostovia sa stretli s poslancami

Starostovia, poslanci Prešovského samosprávneho kraja a zástupcovia verejných organizácií okresu Prešov sa stretli  21. januára v Kapušanoch.

Na rokovaní sa riešili témy a problémy, ktoré sa týkajú prioritne obcí, ako sú rekonštrukcie ciest, vlastnícke vzťahy k pozemkom, sociálna oblasť a podobne. Toto stretnutie je už druhým po ostatných komunálnych voľbách. Ďalšie stretnutie sa bude organizovať v obci Ovčie, kde na základe požiadaviek zo strany starostov bude predmetom diskusie najmä oblasť školstva a problematika ciest. Po ukončení tohto stretnutia sa prítomní členovia okresnej rady zúčastnili na zasadnutí členského klubu strany Smer – SD v Kapušanoch, kde bol ostatnými členmi navrhnutý za predsedu klubu Stanislav Terez.