Priame prenosy zo Zastupiteľstva PSK

Prešovský samosprávny kraj (PSK) urobil ďalší krok k lepšej informovanosti obyvateľov kraja o svojej činnosti. Rokovanie poslaneckého zboru Zastupiteľstva PSK, ktoré doteraz mohla verejnosť sledovať z televízneho záznamu v regionálnych televíziách, po novom sprostredkuje v priamom prenose.

Prešovská regionálna samospráva v spolupráci s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky (TASR) rozbehla pilotný projekt živého vysielania, ktoré bude prenášať spravodajská televízia Tablet TV. Verejnosť mohla na internete sledovať už prvé tohtoročné rokovanie zastupiteľstva 10. februára, ktoré bolo prenášané aj na jeden z najsledovanejších spravodajských portálov Teraz.Sk. „Našou snahou je sprostredkovať občanom kraja čo najviac informácií. V priamom prenose takto môžu sledovať rozhodovanie a rovnako aj hlasovanie svojich zástupcov v Zastupiteľstve PSK. Jedinečný projekt poskytne občanovi opäť lepšiu kontrolu nad správou vecí verejných,“ konštatoval po úspešnom priamom prenose predseda PSK Peter Chudík. Prešovská regionálna samospráva považuje takýto spôsob sprístupnenia informácií za zvýšenie transparentnosti rozhodovania úradu i volených zástupcov: „Veríme že sa zlepší komunikácia s občanom, čo nám môže priniesť i viac podnetov,“ uviedol predseda VÚC Peter Chudík a doplnil, že rokovanie zastupiteľstva budú môcť záujemcovia takto sledovať kdekoľvek prostredníctvom internetu. Zároveň zdôraznil že, „záznamy z rokovania krajského parlamentu, na ktoré boli zvyknutí obyvatelia v niektorých lokálnych televíziách v Bardejove, Humennom, Starej Ľubovni, Snine, Prešove, Kežmarku a Vranove, samozrejme, zostávajú bez zmeny.“ Najbližšie rokovanie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja sa bude konať 21. apríla 2015.