S. Kubánek: „S výsledkom volieb v kraji sme spokojní“

Občania – voliči vo voľbách do vyšších územných celkov 9. novembra rozhodli o tom, kto zasadne do krajských parlamentov a kto na pozíciu predsedu samosprávneho kraja. Pre stranu SMER – SD dopadli voľby v Prešovskom samosprávnom kraji veľmi dobre. SMER bude mať v novom Zastupiteľstve PSK 35 poslancov a doterajší župan Peter Chudík obhájil svoju pozíciu v prvom kole volieb. Voliči mu dali mandát aj na ďalšie štyri roky a ako jediný zo županov riadi kraj od vzniku VÚC.

Najsilnejšia politická strana postavila do volieb 62 kandidátov na poslancov PSK. Do všetkých 13-tich volebných obvodov plný počet, tak ako to umožňuje zákon. Voliči rozhodli o tom, že SMER bude mať v poslaneckých laviciach nadpolovičnú väčšinu. „Aj touto cestou ešte raz ďakujeme obyvateľom kraja za prejavenú dôveru. Za každý hlas, ktorý odovzdali našim kandidátom  – na poslancov i na post predsedu kraja a doterajšiemu županovi. Samozrejme, všetkým ďakujeme aj za to, že prišli k volebným urnám a využili svoje hlasovacie právo,“ začal hodnotenie volieb poďakovaním voličom krajský predseda strany SMER – SD v Prešove Stanislav Kubánek.

Podľa neho je za úspechom správne zvolená stratégia a línia kampane i doterajšia práca Petra Chudíka vo funkcii župana a poslancov za SMER, ktorí doteraz boli poslancami PSK. „My sme chodili za voličmi. Navštívili sme každé okresné mesto a vždy aj niekoľko obcí v danom okrese. Zvolili sme priamy kontakt s voličmi a obyvateľmi kraja. Neboli to veľké mítingy, kde kandidáti vystúpili len na pódium. Vždy bol priestor aj na osobné stretnutie s kandidátmi na poslancov i s predsedom Petrom Chudíkom. Spomeniem napríklad Prešov, kde sa v jeden deň konali tri mítingy na otvorených priestranstvách v mestských častiach,“uviedol krajský predseda SMER-u Stanislav Kubánek a pokračoval: „Vysvetľovali sme ľuďom, aké kompetencie má krajská samospráva, čo všetko sa nám podarilo v jednotlivých mestách i v celom kraji zrealizovať a aké výzvy stoja pred nami na nasledujúce štyri roky. Ľudia vnímali naše posolstvá pozitívne a dostali relevantné informácie o našom kraji.“

Na jeho slová nadviazal šéf volebnej kampane a primátor mesta Stropkov Peter Obrimčák, ktorý zároveň obhájil poslanecký mandát v krajskom zastupiteľstve: „Sme radi, že cieľ, ktorý sme si stanovili – a to hovoriť s ľuďmi o kraji a o tom, čo kraj môže a má robiť, sa oplatilo. Potešil nás záujem ľudí o stretnutia. Počas nich sme nezaznamenali nič negatívne a na mítingoch vládla pozitívna atmosféra. Nepodľahli sme tlakom a útokom zo strany pravicového spektra. Bolo to hektické obdobie pre ľudí zapojených do práce volebných tímov, ale náročná práca priniesla výsledky.“

SMER sa stretol počas kampane aj s negatívnymi javmi, no nepodľahol atakom. Stanislav Kubánek spomenul predovšetkým osočovanie zo strany najvážnejšieho súpera na pozíciu predsedu PSK Jána Hudackého a opozície: „Obviňovanie z kupovania hlasov rómskych voličov, nereálne sľuby a zámery – veci, ktoré kraj nemôže priamo riešiť. To boli asi také „top“ útoky súperov. My sme týmto tlakom nepodľahli, verejnosť vyjadrila svoj názor a volebný výsledok hovorí jasnou rečou. Súperom chýbala téma, za nami stáli výsledky práce a asi aj to, že problémom ľudí v Prešovskom samosprávnom kraji rozumieme a to, čo dovoľujú kompetencie krajskej samosprávy riešime,“ skonštatoval Stanislav Kubánek a ako dodal, ide sa aj nad rámec uvedených kompetencií: „Sú to združené investície s mestami pri realizácii spoločných projektov ako napríklad výstavba cyklochodníkov, podpora a súčinnosť vlády pri investičných akciách ako napríklad rekonštrukcia hradu v Starej Ľubovni, riešenie dopravy v krajskom meste Prešov a podobne – tých príkladov je viac.“

Záznam z tlačovej besedy – Zhodnotenie volieb do PSK