J. MIČOVSKÝ MÁ PO MNOŽSTVE PREŠĽAPOV POSLEDNÚ MOŽNOSŤ ODÍSŤ SO CŤOU Z FUNKCIE SÁM

Slovensko je krajina, ktorá je znevýhodnená v platbách z fondov EÚ, pokiaľ ide o poľnohospodárstvo. Slovenské poľnohospodárstvo nie je iba o výrobe potravín, ale aj o rozvoji vidieka a krajinotvorbe. „Dnes najvýznamnejšia profesná organizácia v rámci pôdohospodárstva, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, v podstate povedala jednoducho ministrovi J. Mičovskému dovidenia, odchod. Nemáte absolútne našu dôveru. Pán minister by si mal zobrať flintu a mal by sa ísť poprechádzať po lese, to mu pôjde určite lepšie, ako riadenie ministerstva. Nie je predsa možné, že nie je schopný skoncipovať tri súvislé vety, ktoré by ponúkol ako riešenie pre slovenské poľnohospodárstvo,“ povedal dnes po stretnutí vedenia strany SMER – sociálna demokracia jej predseda Robert Fico. Dotyčnému ministrovi totiž z ministerstva odišiel prakticky každý významný predstaviteľ. Navyše, doteraz nevyriešil vedenie PPA, preto teraz hrozí, že nám peniaze nebudú rozdeľovať slovenské orgány, ale možno Rakúsko alebo Poľsko. 

Minister Mičovský doteraz nevybavil pre slovenské poľnohospodárstvo ani jeden jediný cent ako pomoc v čase kovidu. Pôvodne sľuboval 2 miliardy, potom miliardu, 900 miliónov, no momentálne je tam len 30 miliónov eur na pozemkové úpravy. Minister, ako šéf rezortu, úplne zlyháva, zvyšuje sa nám počet dovozov a ohrozuje sa naša potravinová sebestačnosť.

Predseda strany R. Fico preto vyzval ministra Mičovského, aby odišiel so cťou z funkcie sám, pretože ak nedôjde k urýchlenej výmene na jeho poste, budeme svedkami ďalšieho totálneho prepadu tohto rezortu. 

K tejto téme sa vyjadril aj podpredseda strany Richard Takáč: „Ako všetci registrujete, pri Programovom vyhlásení vlády boli veľkolepé reči zo strany ministra pôdohospodárstva, ako budeme sebestační a aké tu budeme mať poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Zhrňme si ale, čo sa stalo. Po vymenovaní ministra J. Mičovského vymenil všetkých kľúčových ľudí na ministerstve za svojich ľudí. Dal si svojich štátnych tajomníkov, dal si svoju šéfku služobného úradu, dal si svojho nového šéfa PPA, dal si kompletne nový zbor svojich poradcov. Ale nachádzame sa aktuálne v situácii, že títo všetci ľudia, buď sami zo svojej vlastnej vôle skončili alebo ich odvolal pán Mičovský. Čiže na ministerstve pôdohospodárstva sa v jednotlivých inštitúciách nenachádza pomaly ani jeden človek, ktorého vymenoval minister Mičovský,“ priblížil.

Dôležitou témou v pôdohospodárstve je redistributívna platba, ktorú chcel minister na Slovensku zaviesť už tento rok. Ide o veľký zásah do ekonomiky pre jednotlivých poľnohospodárov v rámci tohto roka, a to narýchlo a bez akejkoľvek predchádzajúcej debaty. „SMER – SD súhlasí s redistributívnou platbou, čo sa týka zastropovania priamych dotácií, čo sa týka podpory na produkciu, ale toto musí byť nastavené od nového programovacieho obdobia tak, aby jednotliví poľnohospodári a potravinári, bez rozdielu veľkosti, sa vedeli včas na toto pripraviť a nie riešiť z týždňa na týždeň,“upresnil R. Takáč.

Čo sa týchto platieb týka, už budúci týždeň je informáciu potrebné poslať do Bruselu, no doteraz nebola žiadna diskusia. Slovenská pôdohospodárska a potravinárska komora poslala dva listy premiérovi Matovičovi, prvá odpoveď bola, nech si to riešia s rezortným ministrom a druhá odpoveď, že si to naštuduje a dá odpoveď, čo sa, žiaľ, doteraz nestalo.