NÁLEZ ÚSTAVNÉHO SÚDU ZAHANBUJE KONANIE ŠPECIALIZOVANÉHO, AJ NAJVYŠŠIEHO SÚDU

V piatok 14. mája bol publikovaný nález Ústavného súdu SR, ktorý sa zaoberal sťažnosťou advokáta p. Ribára, ktorá sa dotýkala jeho neodôvodnenej väzby trvajúcej 20 mesiacov. Ústavný súd rozhodol, že celá doterajšia väzba bola protizákonná. Strana SMER – SD považuje toto rozhodnutie súdu za zahanbujúce pre prokuratúru, ale zároveň za mimoriadne závažné. „Závažné to nie je len kvôli obsahu tohto rozhodnutia, ktoré diskvalifikuje Špecializovaný trestný súd a špeciálnu prokuratúru, ale nám dáva obraz, ako dnes funguje polícia, prokuratúra a súdy pri rozhodovaní o väzbe. Toto rozhodnutie poukazuje, čo za ohavnosti sa páchajú na ľuďoch za posledný rok,“ uviedol Robert Fico. Podľa neho nález Ústavného súdu poukazuje na to, že treba robiť niečo s toľko diskutovanými podmienkami kolúznej väzby. 

Predseda strany SMER – SD upresnil, čo Ústavný súd konštatoval: „Ústavný súd konštatoval, že v prípade Ribára neexistovali žiadne dôvody na kolúznu ani preventívnu väzbu, lebo takéto skutočnosti v uznesení Najvyššieho, respektíve Špecializovaného trestného súdu absentovali. Ďalej súd povedal, že čím dlhšie väzba trvá, tým súdy musia pre udržanie väzby vyžadovať splnenie vyššej miery podozrenia zo spáchania trestnej činnosti, pretože postupom času prevažuje prezumpcia neviny a dôležitosť osobnej slobody nad záujmami štátu vyšetriť trestnú činnosť a postaviť obvineného pred súd. Čo je však ešte závažnejšie tvrdenie, že súdy musia byť schopné po 9 mesiacoch trvania kolúznej väzby uviesť mená konkrétnych osôb, proti ktorým by mohlo smerovať kolúzne správanie obvineného. Po 9 mesiacoch neboli Špecializovaný trestný súd, ani Najvyšší súd schopní povedať, koho mal vlastne ovplyvňovať obvinený.“ 

Ústavný súd ďalej upozorňuje na to, že v praxi často dochádza k tzv. nadkvalifikácii trestného činu, čiže úmyselné obvinia človeka zo závažnejšieho trestného činu len preto, aby ho dlhšie mohli držať vo väzbe. Ústavný súd teda súdom a prokurátorom pripomína, že súd nemôže vychádzať iba formálne z uznesenia, podstatná je aj právna kvalifikácia skutku, aby sa zabránilo nadkvalifikovaniu skutku zo strany polície. 

Ústavný súd na záver konštatuje „perličku“, že k obvineniu zo závažného trestného činu došlo bez dôkazov. „Obvineného M. Ribára obvinili z obzvlášť závažného zločinu vydierania, za čo mu hrozí 20 až 25 rokov alebo doživotie. Obvinený Ribár veľmi správne postavil otázku, „z akých dôkazov vyplýva toto obvinenie?“ Ústavný súd konštatuje, že odpoveď na otázku obvineného sa v rozhodnutiach Najvyššieho súdu a Špecializovaného trestného súdu nenachádza. Toto je strašné a neakceptovateľné,“ uzavrel Robert Fico.