ÚVAHA VLÁDNEJ KOALÍCIE NEOTVORIŤ MIMORIADNU SCHÔDZU NR SR ZVOLANÚ STRANOU SMER – SD JE SCESTNÁ

V strane SMER – sociálna demokracia vnímame nezáujem vládnej koalície demokraticky rokovať s opozíciou o bytostne dôležitých otázkach pre Slovensko. Toto tvrdenie potvrdzuje aj snaha vládnej koalície odmietnuť zajtrajšiu (7. 10.) mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR zvolanú stranou SMER – SD. „My sme podľa rokovacieho poriadku pripravili návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, kvalifikovaný návrh uznesenia, ktorý spĺňa všetky náležitosti a vyzbierali sme dostatočný počet podpisov poslancov NR SR. Zásadne odmietam vyhlásenia, že táto schôdza nie je potrebná, lebo ministri pracujú. My tam zajtra ministrov nepotrebujeme, ide len o to schváliť uznesenie, ktoré zaviaže predstaviteľov vlády, aby prišli 20. októbra na schôdzu NR SR a predstavili verejnosti a poslancom parlamentu konkrétny plán krokov, ktoré chcú robiť v týchto dňoch a týždňoch proti dopadom pandémie,“ uviedol predseda strany SMER – SD Robert Fico.

Keďže je plán obnovy aj naďalej nejasný a vo svojej podstate aj ohrozený, jediné použiteľné zdroje, ktoré má vláda k dispozícii okamžite, sú peniaze v štátnom rozpočte, ktoré vládna koalícia získala navýšením dlhu. „Hovoríme o horizonte ďalších mesiacov. Chceme sa konštruktívne pýtať a chceme vedieť, čo budú robiť ministri v oblasti kultúry, školstva a športu, práce a sociálnych vecí, financií a hospodárstva? Chceme vedieť, ako to bude v čase dušičiek, ako utlmia dopady ekonomickej krízy, ako zastabilizujú slovenský šport alebo ako pomôžu cestovnému ruchu? Na všetky tieto oblasti má vláda 5 miliárd eur okamžite k dispozícii,“ pýta sa R. Fico.

Dnes sme rovnako s veľkým potešením prijali informáciu, že Generálna prokuratúra (GP) SR v pondelok podala na Ústavný súd SR – v zákonnej lehote piatich dní – návrh na vyslovenie nesúladu vyhlásenia núdzového stavu s príslušnými ústavnými zákonmi. „Podaním tohto návrhu z dielne GP SR sa odstraňuje akákoľvek pochybnosť, či strana SMER – SD z tejto problematiky robí alebo nerobí politiku. Je jasné, že GP SR nepodáva tento návrh z politických dôvodov, ale z dôvodov pretrvávajúcej právnej neistoty. V tomto prípade je dôvod jasný, a to nekvalifikovaný návrh vládnej koalície, ktorý môže byť protiústavný a nezodpovedá požiadavkám ústavného zákona o bezpečnosti štátu, vytvára právnu neistotu a stanovuje doslova drakonické tresty pri 32 trestných činoch. Je jedno, ktorý návrh ústavný súd prijme, či to bude ten náš alebo návrh Generálnej prokuratúry. Nám ide o meritum veci,“ dopĺňa predseda strany SMER – SD R. Fico.

Ústavný súd rozhodne do desiatich dní, či bol núdzový stav vyhlásený protiústavne. Strana SMER – SD napadla na ústavnom súde aj nesúlad opatrení hygienika s príslušnými zákonmi. „Ak ústavný súd povie, že opatrenia podané hygienikom sú protiústavné, tak odporúčame premiérovi I. Matovičovi, nech si pobalí kufre a ide kade-ľahšie tam, odkiaľ prišiel,“ podotkol R. Fico.

Touto cestou by sme si rovnako chceli pripomenúť aj udalosti Duklianskej operácie zo 6. októbra 1944, ako aj udalosti, ktoré predchádzali a ktoré nasledovali po tomto dátume. Išlo o obrovskú vojenskú operáciu, ktorej cieľom bolo pomôcť Slovenskému národnému povstaniu zo strany Červenej armády. „Ide o jednu z najväčších horských bitiek v druhej svetovej vojne. Počas tejto operácie zahynulo približne 21 000 vojakov Červenej armády a ďalších 1 800 príslušníkov Československého armádneho zboru. Jedna z operácií horskej bitky predstavuje najtragickejší deň pre československú armádu, kde zahynulo 600 vojakov. Strana SMER – SD vzdáva hold všetkým padlým vojakom, tieto udalosti pre nás zostávajú významným pamätným dňom,“ skonštatoval R. Fico.

Aj v tomto kontexte v strane SMER – SD nechápeme, prečo bolo ľuďom, ktorí chodia na Duklu každý rok zakázané tento rok uctiť si túto významnú udalosť z pandemických dôvodov, ale zajtra môže okolo 900 ľudí prísť do jednej sály na konferenciu Globsec. „Výnimka, ktorá bola tejto konferencii poskytnutá, je nezrozumiteľná a neakceptovateľná. Ak sa má stretnúť 900 ľudí, aké sú záruky, že ľudia, ktorí sem prídu z celého sveta, nebudú postihnutí týmto vírusom, keď to zakazujeme všade inde?,“ pýta sa R. Fico. „Je to schizofrenické a pokrytecké zo strany našich ústavných činiteľov. Občanom cez médiá neustále hovoria o zodpovednosti, rúškach, rozostupoch a zákazoch zhromažďovania, ale zajtra na konferenciu určite pôjdu. Bol by na mieste od ústavných činiteľov ukázať veľký prejav solidarity, ak by zo zdravotných a hygienických dôvodov odmietli na spomínanej konferencii účasť, rovnako ako to urobil náš podpredseda Juraj Blanár,“ uzavrel R. Fico.

tlačový odbor strany SMER – sociálna demokracia